Algemene verkoopvoorwaarden

Versie van 16/08/2021


INHOUD

Artikel 1: Voorstelling van de Vennootschap

Artikel 2: Product

Artikel 3: Bestellen

Artikel 4: Levering

Artikel 5: Terugzending van goederen

Artikel 6: Sponsoring, kortingsbonnen en getrouwheidskredieten

Artikel 7: Gegevensbescherming

Artikel 8: Geschillenbeslechting - Bemiddeling bij consumentengeschillen

Artikel 9: Andere

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Artikel 11: Precontractuele informatie

 

Artikel 1: Voorstelling van de Vennootschap

De onderneming PRIVATESPORTSHOP SAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 460, avenue des Bigos, ZI du Salaison te 34740 Vendargues – Frankrijk, publiceert en beheert de website www.privatesportshop.nl.

PRIVATESPORTSHOP SAS is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van MONTPELLIER onder het nummer SIREN 529 079 667 (intracommunautaire BTW: FR77 529 079 667).

De Vennootschap PRIVATESPORTSHOP SAS houdt zich bezig met de verkoop van sportartikelen (hierna "de Producten" of "de Goederen") op internet via "Exclusieve Deals" of "De Shop".

Het doel van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna genoemd de "AV") is het vastleggen van de voorwaarden waaronder de verkoop van producten en diensten aangeboden door PRIVATESPORTSHOP SAS (hierna genoemd de "Vennootschap") op www.privatesportshop.nl (hierna genoemd de "Website") plaatsvindt.

Elke bestelling door een Klant, na kennis te hebben genomen van deze AV, impliceert de totstandkoming van een overeenkomst tot verkoop op afstand, die de onherroepelijke aanvaarding van de AV door de Klant tot gevolg heeft. In de zin van de AV is een Klant elke persoon die een bestelling plaatst en betaalt. Elke persoon die niet aan deze definitie voldoet, is niet gerechtigd zich tegenover PRIVATESPORTSHOP SAS op de AV te beroepen. Het is dus duidelijk dat een bestelling door een Klant voor rekening van een derde, onderworpen is aan de juridische relatie zoals bepaald in de AV tussen de Klant en de Vennootschap, zonder verhaal van de derde tegen deze laatste.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze AV op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke nieuwe versie van de AV is van toepassing vanaf de publicatie ervan op de Website, voor bestellingen geplaatst na deze publicatie. In voorkomend geval kunnen de AV worden aangevuld met specifieke bijzondere voorwaarden die op de Website worden vermeld.

Onze klantenservice is beschikbaar:

Van maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 tot 18.00 uur, per telefoon op het nummer 078 250 621 (Engelstalig), en per e-mail via onze website door een verzoek te verzenden rechtstreeks via de rubriek "Contact opnemen".


Artikel 2: Producten


2.1 - Beschrijvingen

De Producten zijn alle goederen die door PrivateSportShop op haar website te koop worden aangeboden.

PrivateSportShop voorziet haar klanten van technische en praktische informatie op elk productfiche. Deze vermeldingen worden medegedeeld door de leverancier van wie de Vennootschap de gezegde Producten aankoopt. PrivateSportShop verbindt zich ertoe een zo representatief mogelijk fotografisch beeld van het Product voor te stellen. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk dat het fysieke Product niet geheel overeenstemt met de digitale weergave

De uiterste houdbaarheidsdatum voor bederfelijke Producten en de garantieperiode worden eveneens op de productfiche vermeld.

2.2 – Productprijzen

Voor elk Product worden drie prijselementen vermeld: de referentieprijs, de prijs met korting en het kortingspercentage. De referentieprijs komt in het algemeen overeen met de door de leverancier van het Product aanbevolen verkoopprijs van het Product in het jaar waarin het voor het eerst in Frankrijk op de markt werd gebracht. Het kan gebeuren dat sommige Producten geen gekende adviesprijs hebben in Frankrijk. De referentieprijs komt dan overeen met de gemiddelde prijs van een gelijkwaardig artikel, met name wat de kwaliteit ervan betreft, in andere representatieve winkels of online verkoopsites. PrivateSportShop zal erop toezien dat deze prijs overeenstemt met de realiteit van de Franse markt. PrivateSportShop behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen. In dat geval is de prijs die op het ogenblik van de definitieve validatie van de bestelling wordt gefactureerd, doorslaggevend.

Levering in Europees Frankrijk en de Europese Unie:

De vermelde verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen en worden vermeld in euro's, maar zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zullen worden aangegeven op de Website, tijdens het aankoopproces, vóór de definitieve validatie van de bestelling.

Levering in de DOM-TOM en buiten de Europese Unie:

De vermelde verkoopprijzen zijn prijzen exclusief belasting en vermeld in euro's, maar exclusief verzendingskosten. De verzendkosten zullen worden aangegeven op de Website, tijdens het aankoopproces, vóór de definitieve validatie van de bestelling.

Bij levering buiten continentaal Frankrijk zijn de bepalingen van het belastingswetboek betreffende de BTW van toepassing. De bestelling wordt dan eveneens onderworpen aan douanerechten en eventuele belastingen. Aangezien PrivateSportShop niet verplicht is haar klanten te informeren over de douanerechten en toepasselijke belastingen, zal de Vennootschap niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de meerkost en naleving van de voorwaarden.

2.3 – Beschikbaarheid van producten

Indien een Product niet beschikbaar is omdat er een voorraadtekort is bij een leverancier, zal de Klant hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht.

Afhankelijk van de beschikbare voorraad kunnen aan de Klant twee oplossingen worden aangeboden:

- Een voorstel tot vervanging door een identiek product of van een hoger productengamma, dat hij kan aanvaarden of weigeren tegen terugbetaling. De Vennootschap zal de kosten van levering van het nieuwe product dragen, indien dit van toepassing is.

- Terugbetaling van de prijs van het bestelde product of de bestelde dienst binnen veertien dagen na ontvangst van de e-mail waarin de onbeschikbaarheid van het artikel wordt gemeld. De gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de bestelling zal binnen een maximumtermijn van veertien dagen plaatsvinden. Deze terugbetaling zal gebeuren via het betaalmiddel dat de Klant gebruikte op het ogenblik van de aankoop: ofwel in contanten (kredietkaart of Paypal), ofwel in waardebonnen, ofwel op beide manieren, dit naar keuze van de Klant. Het gedeelte van de prijs dat met een voucher is betaald, wordt niet terugbetaald.Artikel 3: Bestellen


3.1 – Aanmaken van een rekening

De Klant moet een account aanmaken om over een login en een wachtwoord te beschikken. Deze zijn persoonlijk voor de Klant en mogen niet worden doorgegeven, aangezien zij toegang geven tot de persoonlijke gegevens en de bestelgeschiedenis van de Klant.


3.2 – Hoe bestellen

De Klant plaatst zijn bestelling uitsluitend op de Website.

Nadat hij een account heeft aangemaakt, ontdekt de Klant de verschillende verkoopaanbiedingen op de site en kan hij klikken op de verkoopaanbieding naar keuze. Hierdoor verschijnt er een gedetailleerde beschrijving van de producten met vermelding van de kenmerken van het gekozen Product (de samenstelling, de voorgestelde maten, de kleuren, de prijs inclusief BTW...).

De Kant kiest de maat en de hoeveelheid door middel van het keuzemenu.

Om zijn keuze te bevestigen, moet de Klant op "Toevoegen aan mandje" klikken.

De Klant kan ofwel doorgaan met de bestelling en terugkeren naar de winkel om de vorige stappen te herhalen, ofwel klikken op "Winkelmandje bekijken" om de aankoop af te ronden.

In dit geval kan de Klant de inhoud van zijn bestelling bekijken onder de titel "Overzicht", een promotiecode invoeren, zijn bestelling wijzigen indien deze niet aan zijn wensen voldoet en de prijs van zijn bestelling inclusief BTW raadplegen.

Als de bestelling naar zijn wens is, klikt de Klant op "VOLGENDE" om door te gaan naar de tweede stap "Adres".

In dit stadium kiest de Klant zijn leveringsadres en facturatieadres.

Zodra deze keuzes zijn gemaakt, klikt de Klant op "VOLGENDE" om naar de derde stap "Verzendingskosten" te gaan.

In dit stadium verschijnen de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, de Klant moet het vakje "Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en ik aanvaard ze zonder voorbehoud" aankruisen om de bestelling verder te zetten.

Lors de cette étape les présentes conditions générales de ventes apparaissent, le Client doit cocher la case « Nog in de derde fase wordt een nieuwe pagina geopend met de titel "Leveringskosten" waar de Klant de leveringswijze kan kiezen (Colissimo, Mondial Relay en/of gespecialiseerde vervoerder naargelang de omvang van de bestelling en de bestemming).

De Klant moet op "VALIDEREN" klikken om naar de vierde stap "Betaling" te gaan.

3.3 – Betaling

Tijdens deze vierde stap, "Betaling", kiest de Klant zijn of haar betaalwijze.

Betaling voor aankopen geschiedt per creditcard of via een PayPal-rekening. De volgende kaarten worden aanvaard voor betaling met kredietkaart: CB, Visa, AmericanExpress, MasterCard, Maestro en Bancontact/Mistercash.

In overeenstemming met de regelgeving en om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie van haar Klanten te garanderen, slaat PrivateSportShop.com geen bankgegevens op.

Om de veiligheid van de door de Klant verstrekte betalingsgegevens te waarborgen, heeft PrivateSportShop gekozen voor het betalingsplatform Braintree.

Het garandeert de volledige vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie die via het internet wordt doorgegeven. Zo worden de gegevens met betrekking tot de bankkaart van de Klant niet op de Website bewaard en kan de betaling slechts in gecodeerde vorm worden geraadpleegd dankzij het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

Om het aankoopproces voor toekomstige bestellingen te vergemakkelijken, is er echter een systeem voor het opslaan van bankgegevens beschikbaar. Daartoe moet de Klant het optionele vakje "Kaart onthouden" aanvinken op de betalingsinformatiepagina van de Website. De bankgegevens van de Klant worden uitsluitend in gecodeerde vorm opgeslagen op de server van Braintree.

Het opslaan van de bankgegevens van de Klant is niet verplicht voor bestellingen op de Website. Bovendien kan de Klant op elk moment de gegevens van zijn geregistreerde kaart wissen door naar de pagina "Kaarten beheren" van het menu "Mijn account" te gaan.

De Klant verklaart dat hij gemachtigd is om de betaalkaart of een ander betaalmiddel te gebruiken om de bestelling te betalen.

Om frauduleuze aankopen tegen te gaan, behoudt PrivateSportShop zich het recht voor om informatie en documenten op te vragen bij de houder van de creditcard waarmee de aankoop is gedaan. Indien de Klant geen antwoord geeft, behoudt PrivateSportShop zich het recht voor de bestelling te annuleren.

Om de bestelling af te ronden en definitief te valideren, moet de Klant klikken op "Mijn bestelling valideren en betalen".

De bestelling is pas definitief nadat de betaling is bevestigd.

PrivateSportShop bevestigt in reële tijd op haar website dat de betaling is ontvangen en daarmee dat de bestelling definitief is.

Een e-mail zal de registratie van de bestelling bevestigen. De niet-naleving door de Klant van de verplichtingen onderschreven in de voorwaarden van deze AV, en in het bijzonder betreffende elk probleem met betrekking tot de betaling van de prijs van een bestelling, kan zorgen voor de annulering van de bestelling en brengt de opschorting van de toegang tot de dienst van PrivateSportShop.com met zich mee

PrivateSportShop raadt de Klant aan deze informatie op een papieren document of elektronisch te bewaren.

De door PrivateSportShop geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Deze zijn gearchiveerd door PrivateSportShop.

PrivateSportShop verbindt zich ertoe de op haar website de ontvangen bestellingen slechts binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden uit te voeren.

 

Het contract zal niet door PrivateSportShop worden gearchiveerd en zal niet voor klanten toegankelijk zijn.

 

 

3.4 – Wijziging van een beschikking

 

Het facturatieadres kan niet meer worden gewijzigd nadat de bestelling is afgerond en gevalideerd.

 

Neem voor alle andere verzoeken om wijziging contact op met de Klantenservice:
- Per telefoon op het nummer 078 250 621 (prijs van een lokaal gesprek), van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
- Op onze website rechtstreeks door een verzoek in te dienen via de rubriek "Contact" https://support.privatesportshop.com/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=58422.

 

Artikel 4: Levering


4.1 : Algemeen

De op PrivateSportShop gekochte Producten worden geleverd in continentaal Frankrijk, de Franse overzeese gebieden, Zwitserland, België, Monaco, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland, Andorra, Denemarken, Ierland, Spanje, Finland, Italië, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Slowakije en Zweden.

De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Indien de bestelling producten van verschillende merken omvat, of indien de afmetingen van het (de) product(en) dit vereisen, kunnen meerdere pakketten worden verzonden.

De Vennootschap stuurt elke Klant een e-mailbericht over de verzending van de bestelling, dat onder meer het traceernummer van het pakket bevat indien dit door de vervoerder is meegedeeld. In het andere geval is de opvolging van de levering beschikbaar op de Website onder de rubriek "Mijn account / Bestellingen".

In de rubriek "PRIVÉVERKOOP" van de Website worden de Producten over het algemeen binnen 25 dagen na de voltooiing van de verkoop verzonden. In de rubriek "DE WINKEL" worden de Producten over het algemeen binnen 48 werkuren verzonden. De levertijden kunnen langer zijn voor zendingen buiten continentaal Frankrijk .

De leveringstermijn van de Producten komt overeen met de verwerkingstijd van de verzending plus de leveringstermijn.

De levering bestaat uit de overdracht van het fysieke bezit of van de controle over het Product aan de Klant.


4.2 – Leveringsmethoden

De leveringen vinden hoofdzakelijk plaats via de diensten van La Poste, Colis Privé of Mondial Relay, maar kunnen ook via een andere vervoersdienst worden verricht, afhankelijk van de omvang van de producten en de gekozen bestemming. Deze informatie zal zichtbaar zijn tijdens het bestelproces.

In het geval dat het onmogelijk is om de bestelling te verzenden via de gekozen leveringsmethode om een reden buiten onze controle, behouden wij ons het recht voor om over te gaan tot de verzending naar het leveringsadres dat werd opgegeven op het moment van validatie van de aankoop.

La Poste:

La Poste biedt verschillende leveringsmethoden aan:

- mijn huis,
- mijn afspraak,
- mijn Cityssimo ruimte (alleen in bepaalde gebieden en als ik geregistreerd ben op de website www.cityssimo.fr),
- mijn postkantoor,
- mijn buurtwinkel (afhaalpunt of afhaalstation),

In geval van een levering aan huis wordt het pakje zonder handtekening geleverd. De leveringsdienst mag:
- het pakje in de brievenbus van de geadresseerde achterlaten,
- het aan de conciërge, de receptionist of een buur afgeven,
- een afleveringsbewijs in de brievenbus van de geadresseerde achterlaten.

De Klant heeft 15 dagen de tijd om het pakket af te halen bij het postkantoor dat op het bericht vermeld staat.

In geval van levering in een postkantoor of een buurtwinkel wordt het pakket tegen handtekening geleverd op vertoon van de identiteitskaart van de ontvanger. Het pakje wordt 10 dagen bewaard vanaf de datum van ontvangst. Na deze 10 dagen, als het pakket niet wordt opgeëist door de klant, zal het worden teruggestuurd naar PrivateSportShop. De Klant zal dan van deze terugzending op de hoogte worden gebracht en een nieuwe zending zal worden voorgesteld. De kosten van deze nieuwe expeditie zullen worden gedragen door PrivateSportShop.

Als het afhaalpunt vol is of gesloten, kan het pakket automatisch naar een andere winkel in de buurt of naar het distributiecentrum van de vervoerder worden gestuurd, zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Meer informatie op: www.colissimo.fr

 

Colis Privé:

In geval van levering via Colis Privé (alleen mogelijk in continentaal Frankrijk) wordt het pakket zonder handtekening op het aangegeven huisadres afgeleverd.

Indien het pakket niet in de brievenbus past en de geadresseerde niet aanwezig is, zal de bezorger een van de volgende twee oplossingen kiezen:

- zal het pakje worden overhandigd aan de conciërge, de receptie of een buurman;

- zal het pakje op een afhaalpunt ter beschikking worden gesteld. Het pakje wordt dan 10 dagen bewaard vanaf de datum van ontvangst. Na de 10 dagen, en indien het pakket niet wordt opgeëist door de klant, zal het worden teruggestuurd naar PrivateSportShop. De Klant zal dan op de hoogte worden gebracht van deze terugzending en een nieuwe zending zal worden voorgesteld. De kosten van deze nieuwe zending zijn voor rekening van PrivateSportShop.

Meer informatie op: www.colisprive.fr

 

Mondial relay:

Leveringen aan huis zijn alleen bedoeld voor Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje. In geval van levering aan huis worden de pakketten afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres.

In geval van levering op een relaispunt wordt het pakket tegen handtekening geleverd, op vertoon van de identiteitskaart van de ontvanger. Afhankelijk van de door de Klant geregistreerde informatie zal de ontvanger van het pakket per e-mail en/of SMS op de hoogte worden gebracht van de levering van het pakket.

Het pakje wordt minimaal 7 kalenderdagen bewaard vanaf het moment dat het beschikbaar is op het relaispunt, deze periode kan oplopen tot 14 kalenderdagen. Indien het pakket niet door de Klant wordt opgeëist, wordt het teruggestuurd naar PrivateSportShop. De Klant zal dan van deze terugzending op de hoogte worden gebracht en een nieuwe zending zal worden voorgesteld. De kosten van deze nieuwe zending zullen worden gedragen door PrivateSportShop.

Indien het relaispunt verzadigd of gesloten is, kan het pakket automatisch naar een andere buurtwinkel of naar het distributiecentrum van de vervoerder worden verzonden, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

Klachten over de levering moeten binnen een maand na de aangegeven levering worden ingediend. In geval van klacht (beschadigde verpakking/inhoud) na levering, zal, indien het pakket werd geleverd met handtekening, geen betwisting in aanmerking worden genomen.


TNT

In geval van levering door TNT (alleen mogelijk in continentaal Frankrijk) wordt het pakket op het aangegeven huisadres afgeleverd en tegen handtekening overhandigd.

In geval van afwezigheid wordt het pakje op een afhaalpunt ter beschikking gesteld. Het pakje wordt dan gedurende 10 dagen bewaard, te rekenen vanaf de datum waarop het ter beschikking is gesteld. Na deze 10-dagen termijn zal, indien het pakket niet is opgeëist door de klant, het worden teruggestuurd naar PrivateSportShop. De Klant zal dan van deze terugzending op de hoogte worden gebracht en een nieuwe zending zal worden voorgesteld. De kosten van deze nieuwe zending zullen worden gedragen door PrivateSportShop.

 

Levering door vervoerder:

De vervoerder zal het pakket op het adres van de geadresseerde afleveren zonder gehouden te zijn het op bovenverdiepingen af te leveren.

Wanneer PrivateSportShop op de productfiche een levering in de door de Klant gekozen ruimte vermeldt, zal deze laatste zich er vooraf van moeten vergewissen dat de afmetingen van de pakketten de toegang tot het gebouw en/of tot de bedoelde ruimte toelaten. Indien voor de levering gebruik moet worden gemaakt van een lift, een kraangondel of ieder ander specifiek materieel, komen de extra kosten uitsluitend ten laste van de Klant.

Gezien de waarde van de goederen en hun gevoelige aard, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de goederen te controleren in aanwezigheid van de vervoerder.

Te nemen stappen:

- De Klant moet het pakket uitpakken en de inhoud ervan controleren in aanwezigheid van de bezorger alvorens de afleveringsbon te ondertekenen;
- Indien de producten beschadigd zijn, moet de Klant het pakket weigeren door op de afleveringsbon van de bezorger de geconstateerde schade te noteren;
- Indien de bezorger weigert aanwezig te zijn bij het uitpakken, moet op de afleveringsbon worden geschreven: "Risico op beschadiging van de goederen".

De Klant beschikt na de aflevering over een termijn van 3 dagen om zijn voorbehouden per aangetekende brief aan de vervoerder te bevestigen.

Betwistingen mbt de levering moeten binnen de maand na de aangegeven levering worden ingediend.

4.3 – Een pakket traceren

Klanten kunnen de status van hun bestelling volgen op de Website, onder de rubriek « Mijn Account / Mijn Bestellingen ».

In de meeste gevallen kan de Klant, door gebruik te maken van het volgnummer van het pakket dat in de kennisgeving per e-mail van de verzending van zijn bestelling is meegedeeld, de route van zijn bestelling volgen door verbinding te maken met de internetsite van de vervoerder.

4.4 – Vertraagde levering

In geval van vertraging in de levering, kan de Klant contact opnemen met onze klantendienst op de website van PrivateSportShop, door een e-mail te sturen via het contactformulier, of per telefoon op het nummer 078 250 621 (prijs van een lokaal gesprek), van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.


Bij niet-tijdige levering jn, zal de Klant het bedrijf PrivateSportShop per aangetekende brief met ontvangstbewijs of door middel van een geschrift op een duurzame drager kunnen sommeren de levering binnen een redelijke bijkomende termijn uit te voeren.

 

Indien de PrivatesportShop zich niet binnen deze termijn heeft geconformeerd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen per aangetekende brief met ontvangstbewijs , per e-mail of per gewone brief.

De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd op de datum van ontvangst van de brief waarin PrivateSportShop van deze beëindiging in kennis wordt gesteld, tenzij de overeenkomst in de tussentijd is uitgevoerd.

De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop het contract werd opgezegd, worden terugbetaald.

 

Indien het instellen van een onderzoek door de vervoerder noodzakelijk was (abnormale leveringstermijn, niet geleverd pakket,...), zal de Klant PrivateSportShop zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand te rekenen vanaf de datum van de geplande levering van het pakket, hiervan op de hoogte moeten brengen. Na deze termijn kan geen enkele klacht meer in aanmerking worden genomen.

Er worden geen terugbetalingen gedaan zolang het onderzoek van de vervoerder loopt. De duur van het onderzoek kan variëren van 15 tot 90 dagen, afhankelijk van de bestemming en de gekozen leveringswijze.


4.5 – Overdracht van risico's

De levering geschiedt in beginsel door een door PrivateSportShop gekozen vervoerder op het door de Klant opgegeven afleveradres. In dat geval gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Klant op het moment waarop zij of een door hem aangewezen derde ( iemand anders dan de gekozen vervoerder door PrivateSportShop) deze Producten fysiek in ontvangst neemt.

Indien de Klant de aflevering van de Producten wenst toe te vertrouwen aan een door hem aangewezen vervoerder, niet zijnde een door PrivateSportShop gekozen vervoerder, en PrivateSportShop dit verzoek uitdrukkelijk inwilligt, gaat het risico van verlies of beschadiging van het Product over op de Klant op het moment waarop het Product aan de vervoerder wordt overhandigd.

 

Artikel 5: Terugzending van goederen


5.1 – Herroepingsrecht

De Klant heeft een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van het product om PrivateSportShop op de hoogte te stellen van zijn beslissing tot herroeping.

Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend wanneer de Klant zijn bestelling heeft ontvangen en één, meerdere of alle Producten van zijn bestelling niet wenst te behouden binnen de 14 dagen na de levering. De Klant hoeft geen redenen op te geven voor de uitoefening van het herroepingsrecht.

Hij beschikt over een termijn van 14 dagen om het product terug te sturen vanaf zijn beslissing van herroeping, tenzij PrivateSportShop hem voorstelt om de goederen zelf terug te halen.

De ontvangst van het pakje door de Klant of een derde op de bij de bestelling aangegeven plaats wordt als ontvangst beschouwd: thuis, postkantoor of winkel. Na het verstrijken van voornoemde termijn vervalt het herroepingsrecht definitief.

 

Hoe retourneren:

Voor elke retourzending in het kader van het herroepingsrecht nodigt PrivateSportShop de Klant uit zich te wenden tot de rubriek "Contact opnemen". van de website ten einde zijn intentie tot herroeping kenbaar te maken door "Retour" te selecteren en het nummer van zijn bestelling en de betreffende producten aan te geven.

De Klant dient op eigen kosten het/de betreffende product(en) aan PrivateSportShop te retourneren. In het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht zijn de kosten van terugzending uitsluitend ten laste van de Klant.

Indien de producten door hun aard niet op normale wijze per post kunnen worden geretourneerd, zal op verzoek van de Klant, PrivateSportShop de consument inlichten over de retourkosten van de goederen.

De producten moeten intact, schoon en volledig (d.w.z. in perfecte staat voor wederverkoop, niet gewijzigd of gemonteerd in strijd met de aanbevelingen van de fabrikant en ook niet-gedemonteerd) worden teruggezonden, vergezeld van de gebruiksaanwijzing en eventuele accessoires (batterijen, opladers, snoeren, enz.), alsmede van een leesbare kopie van de factuur. Zodra het product is gebruikt, gedemonteerd, gewijzigd, geassembleerd of gepersonaliseerd, vervalt het herroepingsrecht.

Indien nodig zal PrivateSportShop tot terugbetaling van de betaalde bedragen overgaan uiterlijk binnen de veertien dagen vanaf de datum waarop zij op de hoogte is gesteld van het besluit van de Klant tot herroeping.

Tenzij PrivateSportShop voorstelt de producten zelf terug te halen, kan PrivateSportShop de terugbetaling uitstellen tot wanneer de goederen zijn aangekomen of tot als de Klant het bewijs van de verzending van de goederen heeft geleverd, waarbij de datum die voor de aanvang van de termijn wordt aangehouden de eerste van deze feiten is.

PrivateSportShop verricht deze terugbetaling met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode als deze welke door de Klant is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

PrivateSportShop is niet gehouden tot vergoeding van de meerkosten indien de Klant uitdrukkelijk voor een duurdere wijze van levering dan de voorgestelde standaardlevering heeft gekozen.

 

 

Uitzonderingen:

Het herroepingsrecht kan niet worden toegepast op de volgende producten:

- Op verzoek van de Klant op maat gemaakte producten, inclusief : montage en afstelling van bevestigingsmiddelen, enz.
- Producten die snel kunnen bederven of verouderen.
- Audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze door de consument zijn ontzegeld (d.w.z. wanneer de blisterverpakking is geopend, verwijderd of gescheurd, zoals bij CD's en DVD's), - Kranten, tijdschriften en magazines,
- Digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen na voorafgaande toestemming van de Klant,
- Goederen die na levering door de Klant zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden,
- Goederen die na levering onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd,
- Tickets voor spektakels.

 

5.2 – Garanties

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de vennootschap PRIVATESPORTSHOP, gevestigd te Vendargues (34740), Avenue des Bigos 460, FRANKRIJK, borg staat voor de gebreken van het verkochte goed.

Wanneer de Klant handelt in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie en zoals hieronder beschreven, moet hij:

- beschikken over een termijn van twee jaar vanaf de leveringsdatum van de goederen om te ageren;

- kunnen kiezen tussen herstel of vervanging van de goederen, onder de kostenvoorwaarden die zijn vastgelegd in de wet die van toepassing is op de wettelijke garantie;

- vrijgesteld zijn van het bewijs van het ontbreken van conformiteit van de goederen gedurende vierentwintig maanden vanaf de levering van de goederen, behalve voor tweedehandse goederen.

 

Er zij aan herinnerd dat de wettelijke conformiteitsgarantie onafhankelijk is van enige commerciële garantie die de fabrikant kan verlenen.

De Klant kan beslissen de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen. In dat geval kan de Klant kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Wettelijke garantie van overeenstemming

De Klant beschikt over een wettelijke conformiteitsgarantie van twee jaar vanaf de levering van het Product, die hem in staat stelt om zonder kosten de reparatie of de vervanging te verkrijgen van de producten die niet conform zijn met het contract.

Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, moeten de goederen:

 

-i) geschikt zijn voor het gebruik dat van een soortgelijke zaak gewoonlijk mag worden verwacht en in voorkomend geval overeenstemmen met de door PrivateSportShop gegeven beschrijving, alsmede de eigenschappen bezitten die door middel van een monster of model aan de afnemer zijn getoond en de eigenschappen bezitten die de afnemer gerechtvaardigd mag verwachten op grond van de door PrivateSportShop op haar internetsite gedane openbare mededelingen, in het bijzonder door de gevoerde publiciteit of door etikettering;

 

Een product wordt bijvoorbeeld niet-conform geacht als het

oniet overeenstemt met de technische beschrijving of de visuele kenmerken die op het artikelblad van het product staat vermeld op het ogenblik van de aankoop,

obevlekt, beschadigd, versleten is of niet in werkende staat is of niet overeenkomend is met de maat en/of het model gekozen door de Klant.

 

-(ii) ofwel de kenmerken vertonen die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld, ofwel geschikt zijn voor elk bijzonder door de Klant gewenst gebruik dat ter kennis van PrivateSportShop is gebracht en door laatstgenoemde is aanvaard.

 

Conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na levering van de Goederen voordoen, worden geacht te hebben bestaan op het tijdstip van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

De Klant kan de naleving echter niet aanvechten op grond van een gebrek dat hij op het ogenblik van de sluiting van het contract kende of waarvan hij niet onwetend kon zijn, of indien het gebrek aan conformiteit onbeduidend is.

In geval van een conformiteitsgebrek heeft de Klant de keuze tussen de herstelling of de vervanging van de goederen.

 

PrivateSportShop kan zich echter niet aan de keuze van de Klant houden indien deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de waarde van de zaak of het belang van het aangeklaagd gebrek. Zij zal dan, tenzij dit onmogelijk is, te werk gaan volgens de methode die niet door de Klant is gekozen.

Indien een dergelijke oplossing niet binnen een maand na de klacht van de Klant kan worden uitgevoerd, of indien zij niet kan worden uitgevoerd zonder grote ongemakken voor de Klant gezien de aard van de goederen en het gebruik dat hij ervan wenst te maken, kan de Klant in dat geval:

-de goederen teruggeven en de prijs terugvorderen,

-de goederen bewaren en een deel van de prijs terugkrijgen in de vorm van een tegoedbon die op de website kan worden gebruikt.

Indien herstel en vervanging van de goederen niet mogelijk zijn, kan de Klant de goederen terugzenden en de prijs terugbetaald krijgen, of de goederen behouden en een deel van de prijs terugbetaald krijgen.

De uitvoering van een dergelijke garantie is kosteloos voor de Klant en sluit de toekenning van schadevergoeding niet uit

 

Garantie op verborgen gebreken

Bovendien heeft de Klant, overeenkomstig de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, het recht om binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek een vordering in te stellen tot waarborg van verborgen gebreken, waardoor hij de volledige of gedeeltelijke terugbetaling kan verkrijgen van een goed dat ongeschikt voor gebruik is gebleken.

Een verborgen gebrek is een gebrek dat het product ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of dat dit gebruik zodanig vermindert dat de Klant het niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte was geweest.

De Klant heeft in dat geval de keuze tussen:

-- de gebrekkige zaak terug te brengen tegen terugbetaling van de prijs,

-- of de zaak te houden en een deel van de prijs terug te krijgen (de prijs zal in dat geval worden vastgelegd door een deskundige).

Indien PrivateSportShop de gebreken waarmee de goederen waren behept kende, kan zij naast de restitutie van de door haar ontvangen prijs (of de restitutie van een gedeelte van de prijs), gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding.

Indien PrivateSportShop daarentegen niet op de hoogte was van de gebreken van de zaak, zal zij slechts gehouden zijn tot terugbetaling van de prijs, en tot vergoeding aan de Klant van de kosten veroorzaakt door de verkoop.

PrivateSportShop is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken die de Klant kende of kon kennen.

 

Retour - en terugbetalingsbeleid

In geval van niet-conformiteit van het (de) product(en), kan de Klant het (ze) terugsturen naar de Vennootschap volgens de volgende procedure:

> Geef uw Retourintentie aan

- Per e-mail: selecteer in de rubriek "Contact opnemen" van de website het onderwerp "Gebrekkige Producten - Niet-conform", vul uw e-mailadres in en geef aan om welke producten het gaat en wat de reden van de retourzending is.

- Telefonisch: de klantendienst is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur, op het nummer 078 250 621 (prijs van een lokaal gesprek), van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur

> Bezorgkosten en retourmethode:

In het geval van een non-conformiteit, zijn de kosten van retourzending en de eventuele herzending van de goederen voor rekening van PrivateSportShop.com.

Afhankelijk van de grootte van het goed zal een vooraf betaald retourformulier per e-mail worden opgestuurd, of zal een ophaling worden gepland met een gespecialiseerde transporteur. Het adres van de retourafdeling van PrivateSportShop en dat van de Klant die de goederen verzendt, zullen worden aangegeven.

> Maak het retourpakket klaar: om de goederen naar ons terug te sturen, gebruikt u een standaardverpakking of de verpakking waarin ze aan u werden geleverd. Het (de) teruggezonden product(en) moet(en) compleet zijn (gebruiksaanwijzing, accessoires, met hun etiket, enz...) in hun originele verpakking.

Voor een retour met een Mondial relaybon, plakt u het label op uw perfect verpakte pakket en geeft u het af bij een Mondial relay relaispunt. De lijst van relaispunten is beschikbaar op de website van dit transportbedrijf .

Voor een retourzending door Colissimo plakt u het etiket op uw perfect verpakte pakket en geeft u het af in een willekeurig door u gekozen postkantoor.

Als de goederen worden opgehaald door een vervoerder, pak ze dan perfect in. Het transportbedrijf neemt contact op met de Klant om de ophaling van de goederen te plannen, over het algemeen tijdens een halve dag, van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.


> Validatie van PrivateSportShop : Bij ontvangst van de goederen, zal PrivateSportShop de staat ervan beoordelen. Geen enkele terugzending zal worden aanvaard indien de teruggezonden producten zichtbaar door de Klant werden gebruikt of beschadigd en dat dit gebruik of deze beschadigingen de producten ongeschikt maken voor verkoop. Indien de retourzending door PrivateSportShop wordt geweigerd, dan worden de producten op kosten van PrivateSportShop.com aan de Klant geretourneerd zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding of recht op terugbetaling.

PrivateSportShop zal dan contact opnemen met de Klant om een voorstel te doen:

- Een product geleverd krijgen dat identiek is aan het bestelde product, binnen de perken van de beschikbare voorraden.
- Of om de prijs van het bestelde product terugbetaald te krijgen.

 

5.3 – Verzoek om service na verkoop:

De mogelijke garanties verbonden aan de producten worden beschreven op de productfiches van de Website tijdens het aankoopproces. Deze komen overeen met de door de leveranciers verleende garanties en gaan in op de datum van aankoop. De Vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de door de leveranciers aangegane garanties. De voorwaarden voor terugzending, behandeling en terugbetaling zijn identiek als deze die vermeld zijn onder artikel 5-2 Garanties.


5.4 – Terugbetaling

Eventuele terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 14 dagen vanaf de goedkeuring door PrivateSportShop van het verzoek van de Klant.

Terugbetalingen van volledige bestellingen zullen aanleiding geven tot een volledige terugbetaling van de bestelling, inclusief de verzendkosten.

In geval van gedeeltelijke terugbetaling van een bestelling, worden de betrokken artikelen terugbetaald, exclusief de verzendkosten, aangezien onze verzendkosten forfaitair bepaald worden. Terugbetaling van de verzendkosten is mogelijk indien het bedrag van het overblijvende artikel lager is dan het bedrag van de betaalde verzendkosten.

In geval van gehele of gedeeltelijke terugzending van een bestelling, wordt het gedeelte van de prijs dat met een waardebon is betaald, niet terugbetaald.

Tenzij PrivateSportShop voorstelt om de producten zelf terug af te halen, kan PrivateSportShop de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn aangekomen of totdat de Klant het bewijs van verzending van deze goederen heeft geleverd, waarbij de datum die voor het begin van de termijnberekening wordt aangehouden de eerste van deze feiten is.

PrivateSportShop verricht de terugbetaling via hetzelfde betaalkanaal als dat door de Klant bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt: hetzij in contanten, hetzij in waardebonnen, hetzij in beide, naar keuze van de Klant.


Artikel 6: Sponsoring, kortingsbonnen en getrouwheidskredieten

6.1 - Sponsoring

Elke Klant kan de petekinderen van zijn keuze sponsoren.

De gegevens van de sponsor moeten worden ingevoerd bij de inschrijving van de Klant op de Website, nadien kunnen geen wijzigingen of aanvullingen meer worden aangebracht.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om massale en systematische sponsoring die zuiver commerciële of financiële doeleinden nastreven te beperken wegens de voordelen die het sponsoringmechanisme aan de Klant biedt. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om elk sponsoring dat niet in overeenstemming is met de geest van dit artikel te weigeren en de voordelen en andere kortingen die eruit voortvloeien te annuleren.

Mechanismen van de sponsoring op de PrivateSportShop Website:
- Elke Klant (geregistreerd lid) kan een vriend uitnodigen om zich te registreren op PrivateSportShop.com.
- Zodra de uitgenodigde persoon de uitnodiging accepteert en zich registreert op PrivateSportShop.com onder vermelding van zijn Sponsor, wordt hij de "Petekind " van de Klant (lid) die hem heeft uitgenodigd en die zijn Sponsor wordt.
- De Sponsor zal worden gecrediteerd met een waardebon van € 10 zodra zijn Petekind zijn eerste aankoop heeft gedaan voor een bedrag gelijk aan of groter dan € 20, en na de herroepingstermijn van 14 dagen na de levering. Ieder Petekind kan dus maximaal 10 euro voor zijn Sponsor bijbrengen.
- In de rubriek "Sponsoring" van "Mijn account" kan de Klant de status van zijn uitnodigingen raadplegen.

De vouchers zijn 1 jaar geldig vanaf de datum waarop ze verkregen zijn. Ze kunnen op de hele site worden gebruikt, behalve voor reizenverkoop, ticketverkoop, coupons en diensten.

6.2 - Kortingsbon


De kortingsbonnen (promotiecodes) zijn slechts eenmaal geldig. Ze zijn beschikbaar en zichtbaar in de rubriek "Coupons" van "Mijn account". Coupons die per e-mail worden verzonden, verschijnen niet direct in deze rubriek. De Vennootschap vraagt de Klant dan ook de promotiecode te bewaren om deze later te kunnen gebruiken.

Vouchers zijn 6 maanden geldig vanaf de datum waarop ze zijn verkregen. Ze kunnen op de hele site worden gebruikt, behalve voor reizenverkoop, ticketverkoop, coupons en diensten, en bepaalde artikelen die niet in aanmerking komen voor promoties.

 

Artikel 7: Gegevensbescherming

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten kunt u ons Privacybeleid raadplegen dat u hier kunt vinden.


Artikel 8: Geschillenbeslechting - Bemiddeling bij consumentengeschillen

Deze AV worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Franse recht, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van het recht van het land waar de Klant zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft, indien dit recht hem meer bescherming biedt. In geval van een geschil neemt de Klant eerst contact op met de Vennootschap om een minnelijke schikking te treffen.

 

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract kunnen in der minne worden geregeld; de Klant kan de tussenkomst van een bemiddelaar vragen (http://www.mediationconsommateur.be/fr). Bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de territoriaal bevoegde rechtbanken.

 

De Klant kan eventuele klachten ook indienen via het door de Europese Commissie opgezette platform voor geschillenbeslechting op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bij gebreke daarvan zal de bevoegde rechter worden aangewezen bij toepassing van de regels van het gemene recht.

 

Artikel 9: Varia

Indien een van de bepalingen van de AV onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechterlijke beslissing, blijven de overige bepalingen van kracht.

De op de Website verstrekte informatie geldt als authentiek tussen de partijen. Elementen zoals de datum en het tijdstip van ontvangst of verzending, evenals de kwaliteit van de ontvangen gegevens, worden geacht authentiek en echt te zijn bij voorrang zoals zij voorkomen in de informatiesystemen van de Vennootschap, behoudens schriftelijk bewijs van het tegendeel door deKlant . De draagwijdte van de bewijskracht van de informatie afkomstig uit de computersystemen van de Vennootschap is gelijk als dat van een origineel in de zin van een met de hand ondertekend papieren document.

De host van het informatiesysteem van PRIVATESPORTSHOP SAS is OVH France.

 


Artikel 10: Intellectuele eigendom

De inhoud van de website www.privatesportshop.com (foto's, teksten, ergonomie, grafisch charter, enz.) is eigendom van de PrivateSportShop en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten betreffende de intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.


Artikel 11: Precontractuele informatie - Aanvaarding door de klant

De Klant erkent dat hij vóór het plaatsen van de bestelling op leesbare en begrijpelijke wijze in kennis is gesteld van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle informatie en inlichtingen waarnaar in de toepasselijke wetgeving wordt verwezen, en in het bijzonder:

- De essentiële kenmerken van het Product, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en het betrokken Product;

- De prijs van de Producten en de aanverwante kosten (bv. levering);

- Bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst, de datum of de uiterste termijn waarop PrivateSportShop zich verbindt het product te leveren;

- Informatie over de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefoon- en e-mailgegevens en zijn activiteiten, voor zover die niet uit de context blijken;

- Informatie over wettelijke en contractuele waarborgen en hoe deze toe te passen;

- De functionaliteit van de digitale inhoud en, waar van toepassing, de interoperabiliteit ervan;

- De mogelijkheid om in geval van geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;

- Informatie over het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarden, termijn, wijze van uitoefening van dit recht en standaardformulier voor herroeping), de kosten van terugzending van de producten, de opzeggingsprocedure en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

- Het e-mailadres van de contactpersoon : info@privatesportshop.com

Het feit dat een natuurlijke persoon een bestelling plaatst op de website www.privatesportshop.com impliceert de volledige aanvaarding van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, hetgeen uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die er in het bijzonder van afziet zich te beroepen op tegenstrijdige documenten, welke niet tegenstelbaar zouden zijn tegenover PrivateSportShop.

 

 

 

___________________________________________________________

 

HERROEPINGSFORMULIER

 

 

Ter attentie van PRIVATESPORTSHOP SAS

 

Producttype: ……………………………………………………

Besteld op: …………………………………………………….

Bestelnummer: …………………………………………………

Volledige naam van de klant: ………………………………………………….

Adres van de klant: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

 

Hierbij deel ik u mee dat ik de overeenkomst voor de verkoop van de bovenvermelde goederen herroep, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, op de volgende manier:

-Adres : PRIVATESPORTSHOP SAS - 460 avenue des Bigos - CS 70008 - 34740 Vendargues Cedex - FRANKRIJK

-E-mail : info@privatesportshop.com

 

Ik heb goede nota genomen van het feit dat het product intact, schoon en volledig (d.w.z. in perfecte staat voor wederverkoop, niet gewijzigd of gemonteerd in strijd met de aanbevelingen van de fabrikant en ook niet gedemonteerd), vergezeld van de gebruiksaanwijzing en eventuele accessoires (batterijen, opladers, snoeren, enz.), moet worden teruggestuurd binnen 14 dagen na de mededeling van mijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

 

 

 

Gedaan te …………………., op ………………………..

 

 

 

Handtekening van de Klant: