Algemene Gebruiksvoorwaarden van de site www.privatesportshop.nl (Juni 2022)


Artikel 1 – Uitgever

De website https://www.privatesportshop.nl/ wordt uitgegeven door PRIVATE SPORT SHOP, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 10.608,

geregistreerd bij de RCS van Montpellier onder nummer 529 079 667,

waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 460 avenue des Bigos, ZI du Salaison 34740 Vendargues, Frankrijk.

Publicatiedirecteur: Sébastien ROHART

De website https://www.privatesportshop.nl/ wordt gehost door OVH, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 10.174.560, ingeschreven bij de RCS van Lille onder nummer 424 761 419, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, Frankrijk.

PRIVATE SPORT SHOP is ingeschreven in het register van reis- en vakantieaanbieders onder nummer IM034150004.

Gegevens van de Klantenservice:

 • Telefoonnummer vanuit Nederland: 020 245 7338 (Onze medewerkers zijn beschikbaar van maandag t/m vrijdag, 9.00 -13.00 en 14.00 -17.00 uur)
 • Contactformulierhttps: https://www.privatesportshop.nl/contactez-nous
 • Adres:

  PRIVATE SPORT SHOP

  Klantenservice

  460, avenue des Bigos

  34740 Vendargues, Frankrijk


Artikel 2 – Omschrijvingen

« Algemene Gebruiksvoorwaarden » hierna "AGV" genoemd, definiëren en regelen de methoden van browsen op de site voor leden die zijn ingelogd op hun Club PRIVATE SPORT SHOP account, bepalen de respectieve rechten en plichten van de leden en van PRIVATE SPORT SHOP in de context van het gebruik van de site. Ze informeren het Lid over de inhoud van de Website, evenals over de reikwijdte van de aangeboden Diensten.

« Persoonsgegevens » verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online login, of naar één of meer specifieke elementen zoals fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

« Lid » verwijst naar elke internetgebruiker die verklaart minstens 16 jaar oud te zijn, zijn Persoonsgegevens heeft ingevoerd op het registratieformulier en de Diensten van de Website na ontvangst van een bevestigingsmail gebruikt.

« Diensten » zijn alle diensten die door PRIVATE SPORT SHOP worden aangeboden.

« Website » verwijst naar de website van het bedrijf PRIVATE SPORT SHOP toegankelijk via de link https://www.privatesportshop.nl en de mobiele applicatie.


Artikel 3 - Reikwijdte en aanvaarding van de AGV van de Website

Deze AGV zijn Nederlandstalig en zijn uitsluitend van toepassing tussen het bedrijf PRIVATE SPORT SHOP en elk Lid dat toegang wil krijgen tot de Website en de Diensten wil gebruiken. PRIVATE SPORT SHOP is een privéclub die gespecialiseerd is in de verkoop van sportartikelen uitsluitend aan haar leden (hierna de "Club" genoemd).

De Diensten zijn exclusief voorbehouden aan Leden. Elk gebruik van de Diensten door het Lid brengt automatisch de toepassing met zich mee van deze AGV, maar ook van het Privacybeleid van PRIVATE SPORT SHOP.

Het Lid stemt ermee in om nauwkeurige informatie over zijn Persoonsgegevens te verstrekken, evenals alle andere informatie die nodig is om toegang te krijgen tot de Diensten van de Website en om deze informatie regelmatig bij te werken.


Artikel 4 - Voorwaarden voor registratie en toegang tot de Website en Diensten

De Diensten zijn toegankelijk voor Leden vanaf de Website. Door Lid te worden, maak je deel uit van de PRIVATE SPORT SHOP Club. Als zodanig heb je toegang tot al onze Diensten, die als volgt zijn:

 • Ontvang meerdere keren per week exclusief nieuws en content uit de sport- en outdoorwereld in samenwerking met WeRockSport.com
 • Word een tester van nieuwe producten van de grootste sport- en outdoormerken en draag bij aan het onderzoek en de ontwikkeling van de partnermerken van PRIVATE SPORT SHOP
 • Word een betaalde SportAdvisor-adviseur om andere PRIVATE SPORT SHOP-leden te helpen en hen te begeleiden bij hun keuze van sport- en outdooruitrustingaankopen
 • Word een PRIVATE SPORT SHOP-ambassadeur op sociale netwerken
 • Blijf op de hoogte van aankomende verkopen bij PRIVATE SPORT SHOP
 • Ontvang exclusieve kortingscodes gereserveerd voor PRIVATE SPORT SHOP-leden
 • Neem deel aan wedstrijden, anonieme enquêtes, productvragenlijsten om het gedrag van gebruikers, klantvoorkeuren, koop- en sportgewoonten van klanten te identificeren)

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn deze voorwaarden van toepassing op elke verbetering van een of meer bestaande Diensten of elke nieuwe Dienst die door PRIVATE SPORT SHOP wordt aangeboden.

Het Lid kan slechts één account aanmaken. Het aanmaken van meerdere accounts door hetzelfde Lid kan leiden tot de opschorting of beëindiging van alle of een deel van de verschillende accounts van het Lid.

Om zich in te schrijven en Lid te worden van de Club via de Website https://www.privatesportshon.nl/, dient de gebruiker:

 • Ofwel zich rechtstreeks in te schrijven vanaf de Website door het registratieformulier in te vullen,
 • Ofwel via een voorafgaande doorverwijzing van een PRIVATE SPORT SHOP-Lid. De gebruiker ontvangt dan een uitnodigingsmail om Lid te worden met daarin een URL-link die doorverwijst naar de Website. Door op de doorverwijslink te klikken, wordt de uitgenodigde gebruiker doorgestuurd naar de Website om zich in te schrijven en Lid te worden van PRIVATE SPORT SHOP.

In beide gevallen krijgt het ingeschreven Lid dan toegang tot een privéruimte met alle Diensten en inhoud van de Website.

Zodra de inschrijving op de Website is afgerond, stuurt PRIVATE SPORT SHOP een e-mail naar het Lid om zijn inschrijving op de Website te bevestigen.


Artikel 5 - Verplichtingen van het Lid

Het Lid verbindt zich ertoe de Website zodanig te gebruiken:

 • Voldoen aan de bepalingen van de AGV
 • Alle wettelijke en reglementaire bepalingen, openbare orde, openbare zeden (de « Wet ») en de rechten van derden (inclusief intellectuele of contractuele eigendomsrechten, beeldrechten en privacy) respecteren
 • Geen opmerkingen maken (of inhoud verspreiden) die denigrerend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, racistisch, beledigend, xenofoob of schadelijk zijn voor het imago of de reputatie van een merk of een persoon

Artikel 6 - Beschrijving van de Dienst Doorverwijzingsprogramma

Wanneer de inschrijving op de Website is gedaan door een voorafgaande verwijzing, wordt de doorverwijzer geïnformeerd dat het doorverwijzen beperkt is tot een bepaald netwerk (familieleden, vrienden) van de feitelijke kennis van de doorverwijzer.

Bijgevolg is het massaal uitnodigen buiten dit kader, voor direct of indirect lucratieve doeleinden, of zelfs gratis, op welke manier dan ook, zoals met name via een website, een blog, advertenties op internet of tijdschriften of discussieforums, strikt verboden.

Indien PRIVATE SPORT SHOP ernstige onregelmatigheden door een Lid zou constateren bij het gebruik van zijn Doorverwijzingsprogramma, kan het elke passende maatregel treffen om een einde te maken aan deze onregelmatigheden, waaronder de schorsing of beëindiging van het account van het Lid.


Artikel 7 - Beschrijving van de Dienst Mijn Account

Elk lid dat toegang heeft tot de Mijn Account Dienst heeft de volgende mogelijkheden:

 • contactgegevens, profiel, betaalmethoden, wachtwoord en afleveradressen raadplegen, wijzigen, aanvullen
 • de lijst met ontvangen terugbetalingen na annuleringen van bestellingen bekijken
 • de geschiedenis van de laatste bestellingen die op de Website zijn geplaatst bekijken, de staat van voorbereiding van de bestellingen controleren
 • de geschiedenis van zijn uitnodiging(en) raadplegen en de beschikbare waardebonnen en tegoeden bekijken.

Artikel 8 - Beschrijving van de Diensten Doorverwijzingsprogramma en Waardebonnen, Communicatie en Mijn Favoriete Meldingen

Doorverwijzingsprogramma en Waardebonnen

Leden kunnen hun vrienden uitnodigen en waardebonnen verdienen. Om hun vrienden uit te nodigen, kunnen ze naar de rubriek "Doorverwijzingsprogramma" gaan, een lijst met contacten handmatig invoeren of hun adresboeken gebruiken en een uitnodiging sturen.

Zodra een van de contacten de uitnodiging accepteert, wordt hij een doorverwezen vriend. Als doorverwijzer kun je een waardebon van € 10,- verdienen, elke keer wanneer een van de doorverwezen vrienden een eerste bestelling van minstens € 20,- plaatst op https://www.privatesportshop.nl.

Voor elke verdiende waardebon ontvangt het Lid een melding per e-mail. De waardebon van € 10,- wordt aan het account van het Lid toegevoegd zodra de doorverwezen vriend een eerste bestelling heeft voltooid en de bedenktijd van 14 dagen na levering is verstreken.

De waardebonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.

Communicatie, Mijn Favoriete Meldingen

Leden hebben de mogelijkheid e-mails van PRIVATE SPORT SHOP te ontvangen om hen op de hoogte te houden van nieuws over de Website, hen uit te nodigen om de sales te ontdekken of hen te informeren over de komst van hun favoriete merken of productcategorieën die ze eerder hebben geselecteerd.

Leden kunnen hun abonnementen op deze e-mails en op meldingen beheren door vrij en specifiek de e-mails te selecteren die ze wel of niet willen ontvangen.

De waarschuwingen kunnen op elk moment door het Lid worden geraadpleegd en gewijzigd op de pagina "Mijn favoriete Meldingen".


Artikel 9 – Garantie en Verantwoordelijkheid

PRIVATE SPORT SHOP stelt alles in het werk om haar Website 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen, ongeacht de geplande onderhoudswerkzaamheden, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel.

PRIVATE SPORT SHOP biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, inclusief en zonder dat deze opsomming uitputtend is, over de garanties met betrekking tot de kwaliteit en compatibiliteit van de Diensten voor een specifiek gebruik, onverwachte onderbrekingen of bugs of virussen van de Website, en niet-schending van de gebruiksregels van de Diensten door haar Leden.

Het Lid verklaart de kenmerken en beperkingen van het internet als zodanig te aanvaarden, en erkent in het bijzonder dat de Website voor hem toegankelijk is "zoals het is" en volgens de beschikbaarheid ervan, dat de bescherming van zijn eigen inhoud zijn verantwoordelijkheid is en het aan hem is om alle passende maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen mogelijke virussen.

Het Lid moet zijn inloggegevens en wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. Hij mag ze in geen geval meedelen aan een derde partij om hem toegang te verlenen tot de Website.

PRIVATE SPORT SHOP verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de werking van de Website onder de beste omstandigheden te verzekeren.

PRIVATE SPORT SHOP wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot het Lid voor elke onderbreking, opschorting of storing van de Website, verlies van gegevens, het optreden van bugs of enige schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde partij die leidt tot een wijziging van de verstrekte informatie. beschikbaar op de site.

In ieder geval kan PRIVATE SPORT SHOP niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-conform gebruik van de Website door een Lid. Het Lid erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor het gebruik dat hij maakt van de Website vanaf zijn account en de gevolgen van dit gebruik.


Artikel 10 – Opschorting - Beëindiging van de toegang tot de Website

PRIVATE SPORT SHOP behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website op te schorten of te weigeren van het Lid dat niet voldoet aan de voorwaarden van deze AGV.

In dit geval zal PRIVATE SPORT SHOP het Lid een kennisgeving sturen om een einde te maken aan deze acties of gedragingen die niet in overeenstemming zijn met deze AGV. Bij het uitblijven van een reactie binnen de termijnen, behoudt PRIVATE SPORT SHOP zich het recht voor om het account van het Lid automatisch te beëindigen.


Artikel 11 - Persoonsgegevens

PRIVATE SPORT SHOP is verantwoordelijk voor de verwerking van je Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de verwerking van je gegevens en over je rechten, verwijzen we je naar het Privacybeleid van de Website via het adres: https://www.privatesportshop.nl/content/52-politique-de-confidentialite.


Artikel 12 - Wijziging van de AGV

PRIVATE SPORT SHOP behoudt zich het recht voor om de AGV vrijelijk te wijzigen. Elke nieuwe versie hiervan zal op onze Website worden vermeld en zal de datum van versheid bevatten.

Als gevolg raden wij je aan om ze bij elk bezoek te raadplegen om de laatste versie te lezen, die permanent online beschikbaar is op de Website. Het staat je dan vrij om geen toegang te krijgen tot de Diensten als de voorwaarden je niet bevallen.

Leden die niet willen dat contractuele relaties worden beheerst door de nieuwe versie van de AGV, moeten dit melden en vanaf de datum waarop de nieuwe versie van kracht wordt, stoppen met het gebruik van de Diensten.

Elke wijziging wordt onmiddellijk van kracht en is alleen van toepassing op Leden die de Diensten gebruiken na de wijziging.


Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie

DEZE AGV ZIJN ONDERWORPEN AAN DE FRANSE WET. IN GEVAL VAN EEN GESCHIL MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE, GELDIGHEID EN GEVOLGEN VAN DEZE AGV EN, BIJ HET ONTBREKEN VAN EEN VOORAFGAANDE MINNELIJKE OPLOSSING, ZIJN DE RECHTBANKEN VAN MONTPELLIER (FRANKRIJK) UITSLUITEND BEVOEGD.